Foody Allen Oy:n ylläpitämä Food Channel Finland julkaisee sähköistä uutiskirjettä, jonka voi tilata verkkosivujen (www.foodchannelfinland.fi) kautta. Tiedot saadaan henkilön itse antamista tiedoista uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Kerättyjä tietoja käytetään vain uutiskirjeen toimittamiseen.

Uutiskirjeen tilaajista tallennetaan sähköpostiosoite ja henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). Palvelu kerää tilastollista tietoa uutiskirjeiden avauksista ja klikkauksista.

Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus. Uutiskirjeen tilauksen peruneiden henkilötiedot tuhotaan viipymättä ilmoituksen saavuttua.

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan a.

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Liana Technologies Foody Allen Oy:n lukuun. Tietojen käsittelijän kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus.

Henkilötietojen käsittely suoritetaan EU/ETA-alueella, eikä tietoja tulla siirtämään kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeudet

Rekisteröidyllä on:

  • Oikeus saada informaatiota tietojen käsittelystä
  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus oikaista tietoja
  • Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen frans@foodyallen.fi.